Backup

Utan en backup-strategi kan Ert Företags data plötsligt förstöras beroende på översvämning, brand, åska eller systemfel. Det får självklart allvarliga konsekvenser. Syftet med en backup-lösning är att erbjuda en metod att rädda data så att onödiga problem inte uppstår. Ofta används servrar med dubbelbackup Ett annat alternativ som båda är billigare att köpa in och även driftssnålare är NAS. Hårddiskar går sönder, det är bara frågan om när. Därför är det viktigt att ta backup på sina filer, t ex bilder, dokument, e-mail eller filmer och musik.

Automatiskbackup

Det är smart när din klienter blir automatiskt backupade vid specfika tidpunkter. Det säkerställer att viktig företagsinformation inte går förlorad.

Serverbackup

Navet